Tuulen paine

On hyvä ymmärtää mitä tuuli on. Lumikuorma (kg/m2) ja tuulen/ilman paine (N/m2) ovat eri asioita. Newton = n. 0,1kg voima.
Tuulen voima on painoon verrattuna pieni. Jos katolla voi kävellä se kestää yli 1000N/m2. Vastaavia voimia on vain pyörremyrskyissä. Yleensä kattotuoli kestää ainakin kymmenkertaisia voimia, katon pinnoite on heikompi.
Tuulen voimakkaasti vaihteleva paine riippuu paitsi puuskien voimasta myös niiden suunnasta, pinta-alasta ja aerodynamiikasta. Esimerkiksi auton peltikori ja Solixin peili kestävät ilmanpainetta paljon purjetta paremmin.

Tuuli voi kaataa jopa rekka-autoja


Vääntomomentti voi katkaista korkean puun, varsinkin lahon.
Metallin väsyminen voi katkaista heiluvan maston, samoin rautalanka katkeaa taivuttamalla.
Kova ja puuskainen tuuli heiluttaa irrallisia esineitä, jopa rekkoja on kaatunut kovassa myrskyssä. Myrskyssä lentävä muovituoli voi rikkoa liike-energiallaan ikkunan, jota tuulen paine ei muuten rikkoisi.

Kestää kovatkin myrskyt


Solixilla ei ole em. heikkouksia.
Aurinkokeskitin on monijalkainen kattotuoleihin kiinnipultatttu laaja ja muotojäykkä rautapalkki- ja metallirakenne.


Peili on palkein tuettu metallilaatikko, ei purjekangas tai siipi vaikka siltä ehkä näyttääkin. Solixissa ei tarkasti katsoen ole mastoja, vaan rautapalkkikolmioita jotka ovat osa noin kymmenjalkaista laajaa metallikehikkoa. Muotojäykkä rakenne kestää kovatkin myrskyt heilumatta, koska metallipalkin vetolujuus on kymmeniä tonneja ja tuulen paine enintään kymmeniä kiloja /m2 (tai oikeammin satoja Newtoneita/m2).

Suojassa katolla

Peililevyt ovat katolla hyvin suojassa tuulessa lentäviltä esineiltä. Painavin osa on lämpökeräin (noin 40kg) joita on yleensä vain yksi tai muutama.
Vähäinen paino ja tuulen vääntömomentti jakautuu laajalle alueelle ja usealle jalalle. Rasitus on pieni verrattuna esimerkiksi lumikuormaan. Painoa on vähemmän kuin perinteisessä lämpökeräinasennuksessa.
Solixi myös tukee kattoa, lähes vastaavia ristikkopalkkeja käytetään myös katon alla.

Peilit edulliseen asentoon


Solixi suuntaa peilejä sään ja tilanteen mukaan kulloinkin edulliseen asentoon. Heijastetaan tai ei heijasteta aurinkolämpöä, minimoidaan tuulen painetta ja resonanssia, lumen kasautumista tai kastumista ja jäätymistä. Hurrikaanin osuessa kohdalle peilit kannattaa irrottaa (muutama mutteri ja pultti, helppoa ja nopeaa) ja viedä suojaan varmuuden vuoksi. Alumiininen peililevy on edullinen varaosa jos se kuitenkin vahingoittuu.

Läpiviennit samoin kuin muissa kattoasennuksissa

Kattopinnoitteeseen Solixi ei vaikuta. Läpiviennit tehdään sanoin kuin muissakin kattoasennuksissa (kävelysillat, katon lappeelle asennettavat keräimet, TV-mastot yms.) vedenpitäviksi ja pultataan kiinni kattotuoleihin ja vastaaviin tukirakenteisiin.


Aurinkokeskitintä on testattu vuodesta 2013 alkaen – ei tuuli- tai kattovaurioita.